0

 دانلود رمان بر شانه های شب گریستم از آناهیل رشیدی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان بر شانه های شب گریستم pdf از آناهیل رشیـدی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان آناهیل رشیـدی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان بر شانه های شب گریستم

داستان زندگی مه‌یاس تنها دختر خانواده‌ی مرفه جاویـد، به اتـهام قتل دوستش در زندان به سر مـی‌برد و

امـیـدی به نجات خـود ندارد، او مدام به خاطرات گذشتـه برمـی‌گردد و با یادآوری محدویت‌ها و

عدم درک خانواده، دنبال مقصر مـی‌گردد، از عشقش مـی‌گویـد و پرده از اتفاقاتی برمـی‌دارد

که باعث شـده گذرش به بدترین جای دنیا بیفتد! بایـد دیـد که در پس تمام

تاریکی‌هایش آیا روزنه‌ی امـیـدی خـواهد بود …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سرگرد راتین

دانلود رمان دو نیمه سیب

دانلود رمان بد یمن

قسمت اول رمان بر شانه های شب گریستم

مردمکهایم را که روی سنگفرش حیاط کوچک مخصوص

هواخـوری در حال دودو زدنند، روی دمپایی پالستیکیهای

زری پلنگ ثابت نگـه مـیـدارم. لب پایینم را به دندان مـیکشم و

با حرص پلکهایم را مـیبندم بلکه بیخیال من شود! کـارش همـین

است، اذیت کردن تازه واردها!

پلکهایم را از هم دور مـیکنم و باز هم همان تصویر، قدم از

قدم برنداشتـه است! به ناچار نگـاهم را باال مـیکشانم و به

چشمانی که خبیثانه مـیخندند مـیرسم، نیشش باز مـیشود و دیـدن

دندانهای زرد و خرابش حالم را به هم مـیزند! دوست دارم

بینیام را بگیرم تا کمتر از بوی بد لباسهاش اذیت شوم، اما

جرئتش را ندارم! همـین مـیتـواند بهانهای برای شروع اذیتش

باشـد، در این چندروز خـوب قلقش را به دست آوردهام، به

زور لبهایم را کش مـیـدهم و مظلوم نمایانه لبخند مـیزنم. انگـار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان