0

دانلود رمان لبخند ابلیس  از فرزانه شفیع پور لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لبخند ابلیس pdf از فرزانه شفیع پور لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فرزانه شفیع پور مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان لبخند ابلیس

ریحانه، دختر سر زنده و شادی ست که با عشقـی آتشین و

دیرینه به عقد پسرخاله اش حافظ در مـی آیـد

همه چیز خـوب پیش مـی رود تا این که حادثه ای غیر قابل باور و

تلخ مسیر زندگی آن ها را از هم جدا مـی کند و

هر کدام در سراشیبی تند نفرت از آن یکی پیشی مـی گیرد

حافظ با بی رحمـی ریحانه را از آغوش زندگی اش بیرون مـی کند و

با سپیـده نامزد مـی شود و بعد از کسب

موفقـیت در زمـینه ی شغلی اش در خارج از کشور به وطن باز مـی گردد و

شروع به آزار رساندن ریحانه مـی کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تمـیس فرزانه شفیع پور

قسمت اول رمان لبخند ابلیس

تنم شروع به لرزیـدن کرد خندهی عصبی در مـیان اشکهایم کردم و

چه خـوب که بارش بیامان باران ضعفم را پوشش مـیـداد

داری دروغ مـیگی مـیخـوای بهونه بیاری برای نامردی که در حقم کردیبادی سخت وزیـد و

لرزم را بیشتر کرد با چشمهایی که دیگر سردی چندماه پیش را نداشتند؛ اجزای صورتم را رصد کرد و تیر خلاص را زد

تازه یادگرفتم که مرد باشم ببخش بهخاطر سالهای از دست رفتـهای که نمـیشـه جبرانش کرد

باران شـدت گرفت؛ انگـار قلب آسمان هم پارهپاره شـد، از فهمـیـدن کثافتی که روحم را زخمـی کرد

اتـومبیلها با سرعت از کنارمان مـیگذشتند و بیتـوجه آبهای راکد و گلآلود خیابان را به سمت ما

پرت مـیکردند دلم مـیخـواست، بچرخم و با آخرین تـوانم برسرشان فریاد بکشم بگویم، اینهمه شتاب و

عجلهشان برای چیست؟ برای از بین بردن یک زندگی؟ کشتن عشق در قلبی نوپا؟ یا

همون سال بخشیـدمت

مـیان آبی گرفتـهی چشمهایش، به آنی نورامـیـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان