0

دانلود رمان فرمانروای مغرور من جلد دوم از مریم محمدی تبار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فرمانروای مغرور من جلد دوم pdf از مریم محمدی تبار

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه/گرگینه/خـون آشامـی/تخیلی

 خلاصه رمان فرمانروای مغرور من جلد دوم

نگـاهشون رو دنبال کردم و به جناب مغرور جان رسیـدم.

الهی….چقدر من دل تنگش بودم!هودادی …..مرد متفاوت……

دویـدم به طرفش که دستاش برام باز کرد.

تـو بغلش جا گرفتم . پیشونیم رو بوسیـد و گفت: آرامش

به خـودش فشارم داد و خم شـد رو گونه ام رو بوسیـد.

ادامه داد : گل برای گل

یه کم عقب رفتم و ازش فاصله گرفتم و دستـه گل رو ازش گرفتم که ……

یه هو……صدای بوق ماشین و جیغ های لاستیک رو شنیـدم …..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان